slidesheet
« previous

Stairs, 1997, terra-cotta, 18" x 15" x 15"

next »