slidesheet mountain
« previous

Other Side of the Mountain, 1995, terra-cotta, 22" x 32" x 8"

next »